رژ لب

رژ لب با دو هدف درمانی و زیبایی استفاده می شود. نوع درمانی آن برای چرب نگه داشتن و ویتامین رساندن به لب ها می باشد در حالی که نوع آرایشی آن باعث افزایش زیبایی و براق شدن لب ها می شود.