محصولات آفتاب

آفتاب در عین فواید بسیاری که دارد، ضرر مضری نیز به پوست می رساند. اشعه هایی که از آفتاب به پوست ما می رساند علاوه بر بیماری های ظاهری پوستی که می رساند می تواند بیماری های خطرناک دیگری نیز ایجاد کند. لذا توصیه می شود قبل از خروج از منزل تمامی افراد از محصولات آفتاب استفاده نمایند.