مرطوب کننده

پوست از لایه های متفاوتی تشکیل شده است. آبرسانی به پوست از عواملی است که می تواند از پیر شدن و چروکیده شدن پوست جلوگیری کند، لذا توصیه می شود تا آبرسان ها به طور مداوم مصرف شوند تا از پدیده پیری پوست جلوگیری شود.