تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی و کالای طب از موارد کمک درمانی هستند که در خانه داشتن باعث این می شود که آگاهی بیشتری نسبت به عوامل حیاتی بدن خود داشته و همچنین از آن ها برای بهبود کیفیت زندگی و روند سلامتی خود استفاده نماییم.