ویتامین

بدن برای کارکرد طبیعی خود نیاز به ویتامین های متنوعی دارد. این ویتامین ها به مقدار اندک داخل مواد غذایی که در طول روز مصرف می نماییم موجود است. برای دستیابی به سلامت کامل می توان ویتامین ها را به صورت مکمل دارویی دریافت کرد.