مکمل ورزشی

با توجه به پیشرفت علم در زمینه ورزش، امروزه هر چه بیشتر احساس نیاز به مکمل هایی جهت تامین نیاز بدن در حین ورزش می باشد. در همین زمینه داروسازان و کارخانه های داروسازی فرمولاسیون هایی بهینه سازی کردند تا ورزشکاران بتوانند به عنوان مکمل در کنار رشته تخصصی خود بهره بگیرند.