آرژنین

تأمین‌کننده اسید نیتریک است و باعث افزایش سنتز پروتئین در عضلات می‌شود. آرژنین با افزایش خون‌رسانی به اندام‌های مختلف توان ورزشی فرد را افزایش می‌دهد.