بی سی ای ای

بی سی‌ای‌ای از معروف‌ترین مکمل‌های ورزشی و شامل آمینواسیدهای والین، لوسین، ایزولوسین است که برای عضله سازی بسیار مفید است. این آمینواسیدها باید توسط منابع غذایی تأمین شوند زیرا بدن قادر به سنتز آن‌ها نیست.